Lawyers-BG.com
БългарскиEnglish
Get Adobe Flash player
 • Съдружник, Aдвокат
  georgiev@lawyers-bg.com

  Области на дейност:
  Облигационно право
  Търговско право
  Процесуално представителство
  Несъстоятелност

  Образование и квалификация:
  Завършил Юридически факултет на Софийски университет, магистър по право (1992 г.);
  Включен в одобрения от Министерство на правосъдието списък на лицата, които могат да бъдат назначени за синдици в производства по несъстоятелност.
  Член на Арбитражния съд при Българска търговско-промишлиена палата.

  Професионален опит:
  “Георгиев, Русинов и ко” - съдружник; адвокат от 1993 г.
  Стажант - съдия в Софийски градски съд (1992 г.)
  Синдик на дружества с дейност в областта на хартиената, металургичната и оръжейната промишленост.
  Помощник синдик на търговски банки в несъстоятелност в несъстоятелност (1996-1998 г. )
  Участвал в работни групи за изготвянето законопроекти в областта на търговското право, включително проект на ООН за модернизиране на търговското законодателство и проект на Европейската комисия за усъвършенстване на производството по несъстоятелност ––(2002-2008г.).
  Арбитър към Арбитражен съд при Българска търговско-промишлена палата /01.01.2010-22.01.2015/
  Член на Сдружение "Национален комитет в България на Международната Търговска Камара" от Февруари,2015г.

  Езици:
  Английски и руски

 • Съдружник, Aдвокат
  roussinov@lawyers-bg.com

  Области на дейност:
  Търговско право
  Вливания и сливания,
  Право на ценните книжа и борсово право,
  Административно право
  Вещно право
  Право регулиращо строителния процес

  Образование и квалификация:
  Завършил Юридически факултет на Софийски университет, магистър по право (1992 г.).

  Професионален опит:
  “Георгиев, Русинов и ко”, съдружник; адвокат от 1993 г.
  Стажант - съдия в Софийски градски съд (1993 г.) участвувал в изготвянето на приватизационните правни анализи на над 30 предприятия, съавтор на проект за първия Правилник за дейността на “Българска фондова борса – София” АД (1997г.)
  Участвал като правен консултант в проекти на Министерство на промишлеността, Министерство на отбраната, Българска народна банка.
  Процесуален представител на редица български и чуждестранни компании по търговски, административни и арбитражни дела.
  Член на Арбитражния съд на Българска фондова борса.

  Езици:
  Немски, английски, и руски

 • Адвокат
  angelova@lawyers-bg.com

  Области на дейност:
  Трудово право
  Несъстоятелност
  Вещно право
  Процесуално представителство
  Търговско и облигационно право
  Конкурентно право
  Обществени поръчки

  Образование и квалификация:
  Завършила Юридически факултет на Софийски университет, магистър по право (1992 г.).

  Професионален опит:
  Адвокат от 1998 г.
  Младши - съдия в Софийски окръжен съд (1993 - 1994год.)
  Съдия в Софийски районен съд (1994-1998)
  Помощник - синдик на банка в несъстоятелност (1998 - 2000)
  Консултант по трудово право на Министерство на външните работи и на Представителството на Комисията на ЕС в България (1998-2005).

  Езици:
  Hемски и руски

 • Aдвокат
  p.georgieva@lawyers-bg.com

  Области на дейност:
  Вещно право
  Право регулиращо строителния процес
  Административно право
  Данъчно право
  Право регулиращо медицинските дейности

  Образование и квалификация:
  Завършила Юридически факултет на Софийски университет, магистър по право (2005 год.)
  Адвокат от 2006г.

  Професионален опит:
  “Георгиев, Русинов и ко” (от 2006 г.);

  Езици:
  Английски и немски.

 • Aдвокат
  s.rusenova@lawyers-bg.com

  Области на дейност:
  Облигационно право
  Търговско право
  Изпълнително производство
  Процесуално представителство

  Образование и квалификация:
  Завършила Юридически факултет на Софийски университет, магистър по право (2008 год.).

  Професионален опит:
  ‘Георгиев, Русинов и Ко’ (от 2009 г.)

  Езици:
  Английски

 • Юрист
  p.karadzhov@lawyers-bg.com

  Области на дейност:
  Гражданско право
  Търговско право
  Изпълнително производство

  Образование и квалификация:
  Юридически факултет на Софийски университет, магистър по право (2009-2014)

  Професионален опит:
  “Стойчев, Д-р Вълков и Ко” (април 2011 г. до септември 2011 г.)
  “Георгиев, Русинов и Ко” (от 2012 г.)

  Езици:
  Английски

 • Лъчезар Бажлеков
  ул. Д-р Заменхоф 12ет. 2, офис 2,
  Варна 9000

  Деян Димов
  ул. "Патриарх Евтимий" 15, ет. 1
  Бургас 8000

  Анна Ангелова
  Бул. “Добруджа” 30, вх. Б, ет.2, ап. 6
  Добрич 9300

  Пламен Симеонов
  „Симеонов и Симеонови”
  Ул. “Църковна независимост” 16, ет. 13
  Русе 7000

  Гошо Пешковски
  “Пешковски и Карамелски”
  Ул. “Лукашов” 11
  Враца 3000